POROČILO- SEMINAR PREPREČEVANJE MOTEČEGA VEDENJA- UVOD V PODPORO POZITIVNEMU VEDENJU 14. 9. 2016

smo že imeli

Seminar z naslovom PREPREČEVANJE MOTEČEGA VEDENJA- UVOD V PODPORO POZITIVNEMU VEDENJU je potekal 14. 9. 2016 v prostorih Izobraževalnega centra PIKA v Ljubljani. To je bila tretja izvedba seminarja. Udeležilo se ga je 43 slušateljev, in sicer 21 strokovnih delavcev iz vrtcev, 20 strokovnih delavcev iz šol in dva strokovna delavca iz drugih izobraževalnih ustanov.

Več o seminarju si lahko preberete v poročilu o seminarju, ki zajema: informacije o seminarju, program seminarja, analizo anketnih vprašalnikov, odzive udeležencev in nekaj njihovih izjav.

Skupinska fotografija na koncu seminarja
Skupinska fotografija na koncu seminarja
Predavateljice: Katarina Kotnik Ivačič, Mojca Molek in Branka D. Jurišić
Predavateljice: Katarina Kotnik Ivačič, Mojca Molek in Branka D. Jurišić
Udeleženci seminarja med delavnico
Udeleženci seminarja med delavnico