Poročilo – Seminar Branje – kaj lahko naredimo …

smo že imeli

Dne, 13. 4. 2016, smo v prostorih IC Pika organizirali osemurni seminar o branju, ki ga je vodila specialna pedagoginja Romana Ferlič. Predavateljice na seminarju so bile: Romana Ferlič, Jana Petek in Branka D. Jurišić. Pri nastajanju vsebine seminarja je sodelovala tudi specialna pedagoginja Helena Jeršan Kojek.

Več o seminarju si lahko preberete v poročilu o seminarju Branje – kaj lahko naredimo …, ki zajema: informacije o seminarju, program seminarja, analizo anketnih vprašalnikov, odzive udeležencev in nekaj njihovih izjav.

5.0-seminar Branje
Udeleženci seminarja Branje – kaj lahko naredimo …