Knjižica IC Pika: Zakaj in kako se igrati s svojim otrokom

Oktobra 2021, smo v IC Pika izdali knjižico z naslovom: Zakaj in kako se igrati s svojim otrokom. Napotki za starše predšolskih otrok. Avtorica knj

Knjižica IC Pika: Senzorno zaznavanje otrok z avtizmom

Oktobra 2021, smo v IC Pika izdali knjižico z naslovom: Senzorno zaznavanje otrok z avtizmom. Pot do spodbudnega in senzorno prijaznejšega učnega o

Knjižica IC Pika: Vedenjski izbruhi

Marca 2021, smo v IC Pika izdali knjižico z naslovom Vedenjski izbruhi: kako se odzivamo na izpade trme in kako na vedenjske izbruhe otrok z avtisti

Vse izdane publikacije IC Pika

Knjižice iz zbirke Pike, zbirka Pika gre v ... šole in vrtce, knjiga Otroci z avtizmom

Kaj je pika pripravila za učenje/poučevanje na daljavo

Ko smo se v marcu 2020, zaradi epidemije vsi znašli v novih okoliščinah vsakodnevnega življenja in šolanja na daljavo, smo začeli pripravljati g

Knjižica IC Pika: Vzgoja in vedenje v šoli

Novembra 2020 smo v IC Pika izdali novo knjižico, z naslovom Vzgoja in vedenje v šoli, podpora pozitivnemu vedenju na ravni šole. Avtorica knjižic

Primerjava med spletnimi učilnicami

Pripravili smo nekaj primerov pogosteje rabljenih orodij za izvajanje pouka prek spletne učilnice (primeri med MS Teams, Arnes VID, ZOOM, GoBrunch, C

87. Odgovorili smo: Zaveza k starševstvu otroku z AM in razveza staršev

Izbrana vprašanja in odgovori e-svetovanja IC Pika; 24. 8. 2020 87. vsebina: Zaveza k starševstvu otroku z AM in razveza staršev Št. e-svetovanja

86. Odgovorili smo: Ocena vzgojnega načrta šole

Izbrana vprašanja in odgovori e-svetovanja IC Pika; 20. 8. 2020 86. vsebina: Ocena vzgojnega načrta šole Št. e-svetovanja Naslov e-svetovanja Podr

85. Odgovorili smo: Laži, prikrivanje ocen, pritožb iz šole …

Izbrana vprašanja in odgovori e-svetovanja IC Pika; 3. 6. 2020 85. vsebina: Laži, prikrivanje ocen, pritožb iz šole … Št. e-svetovanja Naslov e

Primer programa podpore pozitivnemu vedenju: PETER

Za konec šolskega leta objavljamo primer programa PPV-Peter. Podoben primer smo objavili aprila 2017 (primer PPV-Rok): https://icpika.si/gradiva-za-s

84. odgovorili smo: Vloga staršev pri šolanju na daljavo

Izbrana vprašanja in odgovori e-svetovanja IC Pika; 14. 5. 2020 84. vsebina: Vloga staršev pri šolanju na daljavo Št. e-svetovanja Naslov e-svetov