Letak-OTROCI Z MOTNJO AKTIVNOSTI IN POZORNOSTI (ADHD)

Gradivo je namenjeno učiteljem, vzgojiteljem, staršem …, ki želijo otrokom pojasniti, kaj je motnja aktivnosti s hiperaktivnostjo, in jih ozaveš

Letak-OTROCI Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU

Gradivo je bilo pripravljeno ob predavanju in delavnici »Kako povedati …« za dan odprtih vrat IC Pika, ki smo ga imeli 4. oktobra 2017. Na delavni

Letak-OTROCI Z AVTIZMOM

Gradivo je bilo pripravljeno ob predavanju in delavnici »Kako povedati …« za dan odprtih vrat IC Pika, ki je bil 4. oktobra 2017. Na delavnici smo

Prispevek-Starši so enakovredni partnerji pri oblikovanju individualiziranega programa

Besedilo B. D. Jurišić je bilo izvorno objavljeno v Matej Rovšek, ur., Otroci s posebnimi potrebami. Izobraževanje in vzgoja otrok z motnjami v du

Prispevek-Sodelovanje med starši in strokovnjaki

Besedilo J. Kodrič je bilo izvorno objavljeno v Branka D. Jurišić, ur., Strokovno  gradivo 5. Posveta na temo Življenje oseb z Downovim sindromom

Prispevek-Specialnopedagoška obravnava otrok z avtizmom

Besedilo B. D. Jurišić je bilo izvorno objavljeno v  Ciril Kržišnik in Tadej Battelino, ur, Izbrana poglavja iz pediatrije, 23 (Ljubljana : Medic

Prispevek-Psihološko ocenjevanje otrok z motnjo v duševnem razvoju

Besedilo J. Kodrič je bilo izvorno objavljeno v Branka D. Jurišić in Alenka Šelih, ur., Strokovno gradivo 3. posveta na temo Usmerjanje otrok z Do

Prispevek-Blokade v komunikaciji s starši in tehnike poslušanja

Besedilo B. D. Jurišić je bilo izvorno objavljeno v Branka D. Jurišić, ur., Strokovno gradivo 5. posveta na temo Življenje oseb z Downovim sindro

Zbornik predavanj 7. Strokovnega posveta- Podpora pozitivnemu vedenju

Na spletni strani društva za Downov sindrom je dostopen zbornik predavanj s 7. strokovnega posveta z naslovom Podpora pozitivnemu vedenju, ki ga lahk

Vodič za starše novorojenih otrok z Downovim sindromom

Na spletni strani društva za Downov sindrom je dostopen Vodič za starše novorojenih otrok z Downovim sindromom, ki si ga lahko brezplačno preneset