SEMINARJI

Seznam seminarjev v šolskem letu 2021/22

V šolskem letu 2021/2022 načrtujemo sedem seminarjev (3 ponovitve in 4 novi seminarji). Več o seminarjih (daljši opis, čas, kotizacija …) bomo objavili nekje mesec dni pred izvedbo posameznega seminarja.

  KAJ KDAJ NASLOV KRATEK OPIS KOMU je namenjeno PREDAVATELJI ZAČETEK PRIJAV
    1. Seminar Sreda,

22.9.2021

Nemirnost pri otroku in podpora pozitivnemu vedenju Udeleženci se bodo na primerih naučili prepoznati želeno in neželeno vedenje. Smernice, kako zapisati specifični opis vedenja. Različne tehnike za krepitev ŽV otrok in strategije, s katerimi lahko preprečujemo neželeno vedenje. Vsem strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju na vseh ravneh. 1.   Katarina Ukmar

2.   Katarina Veler Jekl

3.   Alenka Dolinar

4.   Alja Lečnik

5.   Jelena Kljajić

6.   Polona Markovič

7.   Ana Svetičič

10. september 2021,

od 12.00 ure naprej

    2. Seminar Sreda,

20.10.2021

Senzorno zaznavanje otrok z avtizmom Vsebina seminarja zajema predstavitev razlik v senzornem zaznavanju otrok z avtizmom po posameznih senzorno zaznavnih procesih in opredelitev nekaterih specifičnih vedenj, ki jih lahko izražajo otroci z avtizmom zaradi pretirane ali prešibke občutljivosti na dražljaje iz okolja. Strokovni delavci iz vrtcev in osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami (prilagojeni in posebni programi) ter svetovalni delavci in izvajalci DSP v vrtcih in OŠ. Nastja Oder 8. oktober 2021,

od 12.00 ure naprej

    3. Seminar Tri zaporedne srede:

2.2.;  9.2. in  16.2.2022

Avtizem Seminar smo v preteklih letih že imeli. Vsebine seminarja smo posodobili in razširili na tri dni. Seminar obsega značilnosti avtističnih motenj, z dokazi podprte intervencije in izbruhe vedenja. Vabljeni ste vzgojitelji, učitelji, spec. pedag. in drugi izvajalci DSP, svetovalni in drugi strokovni delavci. Branka D. Jurišić 20. januar 2022,

od 12.00 ure naprej

    4. Seminar Sreda
26.1.2022
Četrtek
3.2.2022
Komunikacija s starši – iz enosmerne ulice v uspešen dialog Na seminarju bomo govorili tudi o tem, kdo so za nas »zahtevni starši«, o katerih lahko slišimo razpravljati v naših zbornicah. Jih vsi dojemamo enako? Čemu se je bolje izogniti, da s starši ostanemo v partnerskem odnosu in se ne zapletemo v konflikt? Poudarek bo na sodelovanju s starši pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Vabljeni vsi strokovni delavci, zaposleni v različnih programih OŠ in posebnem programu. 1.   Sara Marn

2.   Klara Ogrizek

3.   Tinka Kobal Mandelj

13. januar 2022,

od 12.00 ure naprej

6. Seminar Sreda

6.4.2022

Igra kot rutina in otroci s posebnimi potrebami Na seminarju bomo predstavili igro otrok s posebnimi potrebami. Igro bomo obravnavali kot značilno rutino doma. Vabljeni ste izvajalci zgodnje obravnave. Andreja Konda 24. marec 2022,

od 12.00 ure naprej

    7. Seminar Sreda,
24.11.2021
Prestavljeno na:
sreda, 13.4.2022
ODPOVEDANO ZARADI BOLEZNI. Seminar bomo imeli prihodnje šolsko leto: 14.9.2022

Socialne spretnosti učencev v ROŠ

Na seminarju boste spoznali: • katere so temeljne socialne spretnosti, ki učencem omogočajo uspešno vključenost v šolsko okolje • kako zapisati specifični opis učenčevega socialnega vedenja • kako oceniti socialne spretnosti učencev • kako oblikovati delavnice za poučevanje socialnih spretnosti. Vabljeni strokovni delavci zaposleni v redni osnovni šoli. 1. Sara Marn

2. Polona Markovič

31. marec 2022,

od 12.00 ure naprej

    5. Seminar 9.3. in 10.3.2022

Torek in sreda

24.5. in 25.5.2022

Tekočnost branja in pisanja Udeleženci bodo spoznali kurikularna preizkusa, tekočnost branja in pisanja: kako preizkus pripraviti in izvesti. Predstavili bomo tudi izzive s katerimi smo se srečali pri vpeljavi preizkusov v prakso. Vabljeni ste učitelji razrednega pouka in specialni pedagogi. 1. Branka, D. Jurišić

2. Katarina Koprivnikar Grošelj

3. Klara Vester

4. Jasmina Balažič

11. maj 2022,

od 12.00 ure naprej

 

Tukaj si lahko natisnete seznam dogodkov v IC Pika, za šolsko leto 2021/22: Dogodki v IC Pika-seminarji-šole za starše-2021-22